Takuya Kuroda
No Sign (Original Mix)


genre: Funk
length: 7:12
bpm: 87
key: 7A

October 21, 2016Takuya Kuroda
No Sign (Original Mix)


genre: Funk
length: 7:12
bpm: 87
key: 7A

October 21, 2016