Rida Bone
Phukboi (Dirty)


genre: Hip-Hop
length: 4:01
bpm: 96
key: 3A

Uploaded by: Ridabone

November 1, 2016Rida Bone
Phukboi (Dirty)


genre: Hip-Hop
length: 4:01
bpm: 96
key: 3A

Uploaded by: Ridabone

November 1, 2016