Pinto Wahin & DJ Ricky Luna
La Habana (DJ Holsh Intro Edit)


genre: Reggaeton
length: 3:25
bpm: 108
key: 5A

Uploaded by: djholsh

June 14, 2017Pinto Wahin & DJ Ricky Luna
La Habana (DJ Holsh Intro Edit)


genre: Reggaeton
length: 3:25
bpm: 108
key: 5A

Uploaded by: djholsh

June 14, 2017