DJ Khaled ft Asahd Khaled
Asahd Talk (Dirty)


genre: Hip-Hop
length: 0:16
bpm: 60
key: 11m

June 23, 2017DJ Khaled ft Asahd Khaled
Asahd Talk (Dirty)


genre: Hip-Hop
length: 0:16
bpm: 60
key: 11m

June 23, 2017