Mel Gates ft Bobby V
Good Girls (Dirty)


genre: R&B
length: 3:32
bpm: 88
key: 9A

Uploaded by: TEAMGATES

July 24, 2017Mel Gates ft Bobby V
Good Girls (Dirty)


genre: R&B
length: 3:32
bpm: 88
key: 9A

Uploaded by: TEAMGATES

July 24, 2017