Ruvidi
Clap (Dirty)


genre: Hip-Hop
length: 2:52
bpm: 59
key: 8A

Uploaded by: RuVidi

March 6, 2018Ruvidi
Clap (Dirty)


genre: Hip-Hop
length: 2:52
bpm: 59
key: 8A

Uploaded by: RuVidi

March 6, 2018