KI
Like A Slave (Clean)


genre: Reggae
length: 2:39
bpm: 104
key: 11m

November 13, 2012


Dead End Riddim

KI
Like A Slave (Clean)


genre: Reggae
length: 2:39
bpm: 104
key: 11m

November 13, 2012


Dead End Riddim