Nicki Minaj ft Lil Wayne
High School (Clean)


genre: Hip-Hop
length: 3:39
bpm: 88
key: 9m

November 18, 2012Nicki Minaj ft Lil Wayne
High School (Clean)


genre: Hip-Hop
length: 3:39
bpm: 88
key: 9m

November 18, 2012