Gyal Dem Mi Wah
Clean

Chilando

Monday, November 26, 2012
Genre Reggae
BPM 98
Key 1d
Length 00:02:59