Kantana
She Bad (Dirty)


genre: Reggae
length: 2:33
bpm: 110
key: 1m

December 11, 2012


Tonic Wine Riddim

Kantana
She Bad (Dirty)


genre: Reggae
length: 2:33
bpm: 110
key: 1m

December 11, 2012


Tonic Wine Riddim