Vershion
Banana (Clean)


genre: Reggae
length: 2:28
bpm: 110
key: 12d

December 11, 2012


Tonic Wine Riddim

Vershion
Banana (Clean)


genre: Reggae
length: 2:28
bpm: 110
key: 12d

December 11, 2012


Tonic Wine Riddim