Jah Sun
Innocent Criminal (Dirty)


genre: Reggae
length: 2:51
bpm: 91
key: 3m

January 7, 2013


Diesel Bounce Riddim

Jah Sun
Innocent Criminal (Dirty)


genre: Reggae
length: 2:51
bpm: 91
key: 3m

January 7, 2013


Diesel Bounce Riddim