Carly Rae Jepsen
The Kiss (Digital Dog Remix Short Edit Main)


genre: Hip-Hop
length: 3:03
bpm: 128
key: 12d

January 14, 2013Carly Rae Jepsen
The Kiss (Digital Dog Remix Short Edit Main)


genre: Hip-Hop
length: 3:03
bpm: 128
key: 12d

January 14, 2013