Khago ft Saine
Affi Smoke (Instrumental)


genre: Reggae
length: 4:02
bpm: 83
key: 1d

January 16, 2013Khago ft Saine
Affi Smoke (Instrumental)


genre: Reggae
length: 4:02
bpm: 83
key: 1d

January 16, 2013