Thank God Fi Di Gal Dem
Dirty

Konshens

Thursday, January 17, 2013
Genre Reggae
BPM 103
Key 9m
Length 00:03:07