DJ Technology ft Lil Wayne & V Da Bad Guy
Team Hittin (Dirty)


genre: Hip-Hop
length: 4:04
bpm: 88
key: 10m

January 19, 2013DJ Technology ft Lil Wayne & V Da Bad Guy
Team Hittin (Dirty)


genre: Hip-Hop
length: 4:04
bpm: 88
key: 10m

January 19, 2013