Mega Banton
Duppy Show (Clean)


genre: Reggae
length: 3:02
bpm: 108
key: 9m

January 25, 2013


Duppy Show Riddim

Mega Banton
Duppy Show (Clean)


genre: Reggae
length: 3:02
bpm: 108
key: 9m

January 25, 2013


Duppy Show Riddim