Blacker
Dem Nah Dweet (Dirty)


genre: Reggae
length: 3:11
bpm: 100
key: 1m

January 29, 2013


Nuh Grain Riddim

Blacker
Dem Nah Dweet (Dirty)


genre: Reggae
length: 3:11
bpm: 100
key: 1m

January 29, 2013


Nuh Grain Riddim