Darrio
Real Gangsta Nah Guh Duh (Dirty)


genre: Reggae
length: 3:16
bpm: 100
key: 12d

January 29, 2013


Nuh Grain Riddim

Darrio
Real Gangsta Nah Guh Duh (Dirty)


genre: Reggae
length: 3:16
bpm: 100
key: 12d

January 29, 2013


Nuh Grain Riddim