Renegad
Nah Mek Mi Youth Dem Cry (Dirty)


genre: Reggae
length: 3:42
bpm: 100
key: 1m

January 29, 2013


Nuh Grain Riddim

Renegad
Nah Mek Mi Youth Dem Cry (Dirty)


genre: Reggae
length: 3:42
bpm: 100
key: 1m

January 29, 2013


Nuh Grain Riddim