Azealia Banks
Harlem Shake (Dirty)


genre: Hip-Hop
length: 3:17
bpm: 70
key: 2d

February 16, 2013Azealia Banks
Harlem Shake (Dirty)


genre: Hip-Hop
length: 3:17
bpm: 70
key: 2d

February 16, 2013